• Lễ hội Đức 2017

  Mt ngày hi ln va din ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2017 ti Tho Cm Viên thành ph H Chí Minh: Ngày hi Đc. Đây là s kin do tng lãnh s quán Đc t chc và thu hút rt nhiu công ty ca Đc ti thành ph H Chí Minh cũng như nhng trường hc, trung tâm ngoi ng có ging dy tiếng Đc tham gia ... 

 • Buổi gặp gỡ cựu sinh viên lần thứ 4

  Vào ngày ch nht, 11.02.2017 va qua, khoa Ng văn Đc đã t chc mt bui gp mt dã ngoi vi cu sinh viên ti khu du lch sinh thái BCR ti qun 9 ...

 • Những ngày văn hóa Áo lần 4

  Vào hai ngày 9 và 10 tháng 12 đã din ra nhng ngày văn hóa Áo ln th 4 ti Thành ph H Chí Minh. Chương trình này được phi hp t chc bi B Giáo dc và Đào to Cng hòa Áo và khoa Ng văn Đc – Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn Tp.HCM ...

 • Giới thiệu chương trình hỗ trợ của quỹ ROBERT-BOSCH

  Trong chuyến thăm và làm vic ti Khoa Ng Văn Đc, ĐH KHXH & NV, sáng ngày 29.11, bà Hannah von Bloh, chuyên gia ca qu h tr Robert-Bosch, đã có bui gii thiu vi toàn th ging viên Khoa v các chương trình hp tác và h tr ca qu Robert-Bosch...

 • Buổi bồi dưỡng chuyên môn của cô Annette Klosa

  Vào ngày 26. 11. 2016 ti phòng D506 trường Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn đã din ra bui bi dưỡng nâng cao chuyên môn ca cô Annette Klosa vi ch đ „T vng và t đin trong gi hc.“

 • Thêm một ngày khó quên dành cho các thầy cô khoa Ngữ văn Đức

  L k nim ngày Nhà giáo Vit Nam 20-11 đã t lâu cũng đã tr thành mt hot đng truyn thng ca khoa Ng văn Đc. Sáng ngày 19.11.2016, các bn sinh viên li cùng quy t v ging đường D605 đ cùng thy cô khoa Đc k nim ngày truyn thng này ...

 • Hallobierfest - Bản sắc từ sự sáng tạo

  Vào ngày 29 tháng 10 năm 2016, sinh viên khoa Ngữ văn Đức đã tổ chức lễ hội Hallobierfest lần thứ 3 với chủ đề "Der Schatten" (tạm dịch: Cái bóng). Chương trình được tổ chức với sự tham gia đông đảo của sinh viên các năm, đặc biệt của các tân sinh viên khoá K16 ...

 • Khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Đức tại Hà Nội 2016

  Từ ngày 29.10.  đến 05.11.2016, tại Hà Nội, ba giảng viên của Khoa Ngữ văn Đức là Th.S. Nguyễn Thị Bích Phượng, Th.S. Trần Thị Thanh Tuyền và Th.S. Trần Lương Anh Thư  đã tham gia khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Đức do Viện Goethe tổ chức ...